New Ribbon
Slide 1

Гербарій хіміко-біологічного факультету!

Slide 2

Гербарій хіміко-біологічного факультету!

Slide 3

Гербарій хіміко-біологічного факультету!

Slide 4

Гербарій хіміко-біологічного факультету!

Slide 5

Гербарій хіміко-біологічного факультету!

Slide 6

Гербарій хіміко-біологічного факультету!

Slide 7

Гербарій хіміко-біологічного факультету!

Example Frame
  1. Барна М., Зелінка С., Шанайда Н. Гербарій кафедри ботаніки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / М. Барна, С. Зелінка, Н. Шанайда //Освітянські музеї як осередки національного відродження — Тернопіль. – 2000. – С. 41–44.
  2. Бутницький І. М., Зелінка С. В. Гербарій Тернопільського педагогічного інституту / І. М. Бутницький,   С. В. Зелінка // Гербарії України. – К., 1995. – С. 113.
  3. Москалюк Н. В. Електронна база даних гербарію кафедри ботаніки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Н. В. Москалюк // Дослідження флори і фауни Західного Поділля. Матеріали регіональної наук.-практ. конф. присв. 10-річчю створення Голицького біостац. ТНПУ імені Володимира Гнатюка (6-7 травня 2008 р.). – С. 66.
  4. Москалюк Н. В. Формування дослідницьких умінь майбутнього вчителя природничих дисциплін при використанні гербарного матеріалу / Н. В. Москалюк // “Освіта та наука на хіміко-біологічному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (1940-2010)” Матеріали регіональної науково-практичної конференції, присвяченій 70-річчю створення хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (20-21 травня 2010 р.), с. Гутисько Бережанського району Тернопільської області, 2010. – С. 25-27.
  5. Москалюк Н. В. Гербарій кафедри ботаніки та його значення у підготовці магістрів біології / Н. В. Москалюк // Матеріали XIII зїзду Українського ботанічного товариства (19-23 вересня 2011 р., м. Львів). – Львів, 2011. – 508 с. (С. 477)
  6. Мшанецька Н. В., Шанайда М. І. Роль гербарію в справі охорони генофонду рослин / Н. В. Мшанецька, М. І. Шанайда // Проблеми охорони генофонду природи Полісся. Зб. наук. праць. – Луцьк. – 2001. – С. 92–95.
Категорія: Публікації