New Ribbon
Slide 1

Гербарій хіміко-біологічного факультету!

Slide 2

Гербарій хіміко-біологічного факультету!

Slide 3

Гербарій хіміко-біологічного факультету!

Slide 4

Гербарій хіміко-біологічного факультету!

Slide 5

Гербарій хіміко-біологічного факультету!

Slide 6

Гербарій хіміко-біологічного факультету!

Slide 7

Гербарій хіміко-біологічного факультету!

Example Frame

Гербарна справа в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка має свою історію. ЇЇ витоки припадають на початок XIX ст., коли 1805 р. у Кременці було засновано Волинську гімназію вищих наук. Гербарій як необхідний науковий та начальний матеріал у Волинській гімназії, а пізніше в Кременецькому ліцеї створив викладач природничих дисциплін гімназії, директор ботанічного саду Віллібальд Бессер. У 1826 р. В. Бессер опублікував польською мовою “Przepisy do ukladania zielniк?w” – “Правила щодо складання гербаріїв”, де є 8 параграфів: §I.Фізичний опис повіту. § II. Що потрібно збирати з ботанічною метою. § III. Які зразки рослин вибирають для засушення. § IV. Як засушуються рослини. § V. Як зберігати засушені рослини? § YI. Які відомості мають бути на окремих картках до кожної рослини? § VII. Як потрібно упаковувати рослини для пересилки? § VIII. Про впорядкування громадських гербаріїв.

В. Бессер зібрав великий гербарій з флори Австрії, Галичини та інших територій і вивіз його до Києва, зайнявши у 1834 р. посаду директора Ботанічного саду та професора кафедри ботаніки новоствореного Університету святого Володимира. Після смерті В. Бессера гербарій придбано Київським університетом в його спадкоємців за 832 руб. сріблом. У 1920 р. за участю академіка О. В. Фоміна гербарій В. Бессера передано Академії наук України, де зберігається понині в Інституті ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України і слугує вченим-ботанікам для дослідження флори та рослинності України.

Детальніше: Історія створення навчальної лабораторії морфології та систематики рослин – гербарію

Категорія: Історія