New Ribbon
Slide 1

Гербарій хіміко-біологічного факультету!

Slide 2

Гербарій хіміко-біологічного факультету!

Slide 3

Гербарій хіміко-біологічного факультету!

Slide 4

Гербарій хіміко-біологічного факультету!

Slide 5

Гербарій хіміко-біологічного факультету!

Slide 6

Гербарій хіміко-біологічного факультету!

Slide 7

Гербарій хіміко-біологічного факультету!

Example Frame

Гербарна справа в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка має свою історію. ЇЇ витоки припадають на початок XIX ст., коли 1805 р. у Кременці було засновано Волинську гімназію вищих наук. Гербарій як необхідний науковий та начальний матеріал у Волинській гімназії, а пізніше в Кременецькому ліцеї створив викладач природничих дисциплін гімназії, директор ботанічного саду Віллібальд Бессер. У 1826 р. В. Бессер опублікував польською мовою “Przepisy do ukladania zielniкów” – “Правила щодо складання гербаріїв”, де є 8 параграфів: §I.Фізичний опис повіту. § II. Що потрібно збирати з ботанічною метою. § III. Які зразки рослин вибирають для засушення. § IV. Як засушуються рослини. § V. Як зберігати засушені рослини? § YI. Які відомості мають бути на окремих картках до кожної рослини? § VII. Як потрібно упаковувати рослини для пересилки? § VIII. Про впорядкування громадських гербаріїв.

В. Бессер зібрав великий гербарій з флори Австрії, Галичини та інших територій і вивіз його до Києва, зайнявши у 1834 р. посаду директора Ботанічного саду та професора кафедри ботаніки новоствореного Університету святого Володимира. Після смерті В. Бессера гербарій придбано Київським університетом в його спадкоємців за 832 руб. сріблом. У 1920 р. за участю академіка О. В. Фоміна гербарій В. Бессера передано Академії наук України, де зберігається понині в Інституті ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України і слугує вченим-ботанікам для дослідження флори та рослинності України.

Новий етап створення гербарію тісно пов'язаний з тим, що у 1977 р., тобто через 8 років після перебазування інституту з м. Кременця в м. Тернопіль, в експлуатацію введено головний навчально-адміністративний корпус інституту, куди було перебазовано природничий факультет. Із введенням в експлуатацію головного корпусу університету для гербарію було виділено окрему кімнату (36 м2).

Для зберігання гербарного матеріалу за великого сприяння завідувача кафедри ботаніки В. О. Шиманської у 1977 р. були виготовлені спеціальні металеві шафи (28 штук), кожна з яких розділена на секції, в яких на полицях розміщені папки з відповідними родинами, що включають гербарні аркуші видів (рис. 2). Через чотири роки, тобто у 1991 р. штатним розписом введено посаду завідувач гербарієм. Першим завідувачем гербарію кафедри ботаніки була Н. В. Мшанецька, яка закінчила природничий факультет університету за спеціальністю біологія і хімія. На цій посаді вона пропрацювала з 1991 до 1995 рр.; з 1996 по 2001 рр. — М. І. Шанайда; з 2002 по 2006 рр. — Р. Л. Яворівський, а з 2006 р. понині — Н. В. Москалюк.

Нині гербарій нараховує близько 35 000 гербарних аркушів. Він включає такі розділи: науковий гербарій; навчальний гербарій; обмінний фонд.

Науковий гербарій включає фондовий гербарій, що розміщений у 9 шафах: гербарій регіональних флор – 3 шафи, гербарій фондових авторських колекцій (іменні колекції) – 6 шаф. Навчальний гербарій міститься в 6 шафах, а обмінний гербарій в 1 шафі.

Для впорядкування наукового гербарію були використані такі основні принципи:

 1. родини розміщені згідно системи А. Тахтаджяна;
 2. види та роди у межах родин розташовані за абеткою;
 3. гербарії регіональних флор розподілені за геолого-морфологічними районами.

Одиницею зберігання є гербарний зразок, тобто аркуш з чистовою етикеткою зі змонтованими на ньому рослинами, зібраними в одній точці, що достатньо представляють один вид. Для виготовлення гербарних аркушів використовується папір для сліпих розміром 38 х 25 см. 2 аркуші паперу склеюють по довжині ізоляційною стрічкою або лейкопластирем так, щоб між ними був проміжок 1-2 мм.  

Рослини на гербарному аркуші розміщені на правому аркуші, при цьому приклеєна етикетка, на якій вказані всі дані про рослину: місце збору, дата збору, хто зібрав (рис. 3). Всі рослини до паперового аркуша пришиті нитками зеленого кольору. Гербарні зразки зберігаються в спеціальних картонних папках, що знаходяться у металевих шафах спеціального призначення, щоб захистити гербарій від вологи та ентомошкідників.

Фондовий відділ містить близько 22000 гербарних аркушів. У цьому відділі найширше представлені рослини геоботанічних регіонів Заходу України, в т. ч. Карпат, а також гербарій рослин Криму та Нікітського ботанічного саду. Окрім того, у фондовому гербарії містяться судинні рослини з території Польщі, Болгарії, Росії, Білорусі, Естонії, Грузії, Азербайджану, Індії, Бірми, Японії.

Відділ регіональних флор: заповідника “Медобори” (1340 прим.), Голицького заказника (783 гербарні аркуші). Гербарій регіональних флор містить багато рідкісних, ендемічних та реліктових видів рослин, з яких понад 100 видів занесено до “Червоної книги України. Рослинний світ” (2009).

Відділ фондових авторських колекцій (В. О. Шиманської, Б. В. Заверухи, С. В. Зелінки, Н.В. Мшанецької) налічує 6850 гербарних аркушів; рідкісних видів рослин, занесених до “Червоної книги України. Рослинний світ” (288 гербарні аркуші).

Науковий гербарій налічує близько 30 000 видів судинних рослин, які належать до 5 відділів і 182 родин.

Навчальний гербарій (близько 10000 гербарних аркушів) містить морфологічну та систематичну колекції, які постійно використовуються у процесі проведення лекційних і лабораторно-практичних занять.

Обмінний фонд гербарію налічує близько 700 гербарних аркушів і служить основою для обміну між гербарієм кафедри ботаніки та гербаріями Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Ужгородським національним університетом, Львівським національним університетом імені Івана Франка та іншими установами та навчальними закладами. Нині створено комп’ютерну базу даних гербарію, що містить повну інформацію про всі наявні гербарні зразки.

Це дає змогу здійснювати пошук для вивчення та опрацювання наявного гербарного матеріалу. Комп’ютерна база даних містить дані про рослини, які належать до 5 відділів і 182 родин. Для зручності в користуванні в алфавітному порядку складено список рослин українською, російською та латинською мовами. Окрім того, навпроти назви рослини наведено номер шафи і папки, що вказують на місце розташування гербарного аркуша у гербарії. В комп’ютерній базі даних наведені види та роди рослин у межах родин за філогенетичною системою А. Л. Тахтаджяна (таблиця).

Гербарій кафедри ботаніки входить в перелік гербаріїв Index Herbariorum Ucrainicum, який веде Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України. У гербарії укомплектовано бібліотеку довідкової літератури, необхідної для визначення та опису зібраних видів рослин. Це дає можливість студентам, магістрантам, аспірантам, викладачам та науковим співробітникам, які приїжджають для роботи в гербарію, проводити науковий пошук та вирішувати різні навчальні завдання з систематики та морфології рослин.

З 1.01.2010 р. гербарію надано новий статус — навчальна лабораторія морфології та систематики рослин — гербарій. Основними завданнями для розширення та змінення діяльності нового структурного підрозділу кафедри ботаніки — лабораторії морфології та систематики рослин — гербарію на найближчий період є:

 • подальше поповнення гербарних фондів новими видами;
 • оновлення гербарних колекцій;
 • розширення комп’ютерної бази даних з морфології та систематики рослин;
 • удосконалення електронних версій наявного гербарного матеріалу за таксономічними категоріями;
 • розширення мережі навчальних закладів та науково-дослідних установ для здійснення обміну наявного матеріалу та його поповнення новими видами;
 • залучення студентів і магістрантів до написання курсових, дипломних і магістерських робіт на основі наявного гербарного матеріалу;
 • залучення професорсько-викладацького персоналу до використання наявного гербарного фонду в процесі написання монографій ботанічного спрямування;
 • залучення навчально-допоміжного персоналу кафедри ботаніки до використання наукової, навчальної, матеріальної та комп’ютерної бази даних гербарію в процесі написання кандидатських дисертацій;
 • зміцнення матеріально-технічної бази гербарію, особливо комп’ютерною технікою нового покоління.

 

За матеріалами:  Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 2012, №1 (50)

Категорія: Історія