New Ribbon
Slide 1

Гербарій хіміко-біологічного факультету!

Slide 2

Гербарій хіміко-біологічного факультету!

Slide 3

Гербарій хіміко-біологічного факультету!

Slide 4

Гербарій хіміко-біологічного факультету!

Slide 5

Гербарій хіміко-біологічного факультету!

Slide 6

Гербарій хіміко-біологічного факультету!

Slide 7

Гербарій хіміко-біологічного факультету!

Example Frame

Гербарій кафедри ботаніки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка входить в перелік гербаріїв Index Herbariorum, який веде Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України, з акронімом TERN.

Гербарій (від лат. herbarium, від herba – трава) може мати подвійне значення – 1. Колекція зібраних і засушених рослин, призначена для наступної наукової обробки. 2. Установа, що зберігає колекції засушених рослин і проводить їх наукову обробку (визначення, класифікацію тощо). За словами Карла Ліннея: “Гербарій більш вагомий від усякого малюнка: малюнок можна повторити, віддрукувати, розмножити, зберегти копію, а гербарій – ні, він неповторний”. Виходячи з цього, розвитку гербарної справи приділялося велике значення на всіх етапах розвитку ботанічної науки.

У Тернопільському державному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка протягом багатьох років для виготовлення гербарних аркушів використовується папір для сліпих. Для цього два аркуші паперу для сліпих по довжині склеюють ізоляційною стрічкою. Перед пришиванням рослин склеєні аркуші розгортають, як книжку, і спочатку оформляють той, що зліва, рослини прикріплюють на правій половині. На аркуші акуратно розкладають рослини чи їх частини так, щоб аркуш паперу був рівномірно заповненим. Рослини пришивають так, щоб вони не виходили за межі аркушу, нитками зеленого кольору (№ 30). Гербарій зберігається на аркушах розміром 38 х25 см.

Гербарні зразки містяться у спеціально виготовлених металевих шафах і постійно переглядаються для надійного їх збереження.

Гербарій зберігається за такою структурою:

  1. Науковий гербарій.
  2. Навчальний гербарій.
  3. Обмінний фонд.


Науковий гербарій включає такі відділи:

  • фондовий гербарій найширше представлений рослинами із західного регіону України, а також рослини Карпат, Криму, Нікітського ботанічного саду. Крім того, фондовий гербарій частково представлений судинними рослинами, що є документальним підтвердженням складу флори та розповсюдження її видів на тій чи іншій території (Росія, Польща, Білорусія, Грузія, Болгарія тощо);
  • регіональних флор: заповідника "Медобори", Голицького ботаніко-ентомологічного заказника, Кременецьких гір;
  • фондових авторських колекцій (Б. Заверухи, С. Зелінки, Н. Мшанецької);
  • рідкісних видів рослин, занесених до "Червоної книги України. Рослинний світ".

При впорядкуванні наукового гербарію були використані такі основні принципи:

  1. родини розміщені згідно з філогенетичною системою А. Л. Тахтаджяна;
  2. види та роди у межах родин розташовані за алфавітом;
  3. гербарії регіональних флор розподілені за географічними районами.

Науковий гербарій використовується при виконанні студентами та викладачами наукових робіт. Щорічно на кафедрі виконуються курсові, дипломні та магістерські роботи з ботаніки, що передбачають, крім виготовлення гербарію, опрацювання наукової гербарної колекції. Поступово гербарій набуває все більшого значення при підготовці майбутніх вчителів біології. Гербарієм користуються вчителі біології середніх загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів та спеціалісти з екології та охорони навколишнього середовища.

Навчальний гербарій включає морфологічну та систематичну колекції, які постійно використовуються на лекціях та при проведенні лабораторно-практичних занять з анатомії і морфології рослин, систематики рослин, декоративної дендрології та спецкурсів з біологічних дисциплін.

Обмінний фонд гербарію функціонує для обміну з гербаріями кафедр інших навчальних закладів та науково-дослідних установ України. Обмінний фонд гербарної колекції утворений в результаті тісної співпраці кафедри з іншими науковими установами держави –– Інститутом ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Ужгородським та Львівським національними університетами тощо.

У формуванні гербарію активну участь беруть викладачі кафедри: професор М. М. Барна, асистенти Р. Л. Яворівський і Н. В. Герц студенти і аспіранти. Свого часу співробітниками кафедри (С. В. Зелінка, Н. Д. Шанайда) на території Голицького ботаніко-ентомологічного заказника (Бережанський район Тернопільської області) було виявлено близько 30 регіонально-рідкісних видів рослин. Серед них особливо цікавими у флористичному відношенні є знахідки популяцій таких видів: анемона розлога (Anemone laxa Juz.), билинець комарниковий (Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.), вовчі ягоди пахучі (Daphne cneorum L.), лілія лісова (Lilium martagon L.), жовтозілля Бессера (Senecio besseranum Minder.), сон великий (Pulsatilla grandis Wend.) та інші. Всі ці види представлені у гербарній колекції кафедри ботаніки.

Категорія: Колектив